Villa Mahal | Sunset Deluxe | 204 Sunset Deluxe

Condé Nast Johansens Awards for Excellence Voting
204 SUNSET DELUXE
KýRMýZýLý ODA

Ýç mekan tasarýmýnda aðýrlýklý olarak pembe renklerin kullanýldýðý 204 Sunset Deluxe Room yerden tavana kadar uzanan cam paneller sayesinde aydýnlýk ve ferah bir iç alana sahiptir...