Villa Mahal | Sunset Deluxe | 201 Sunset Deluxe

Condé Nast Johansens Awards for Excellence Voting
201 SUNSET DELUXE
TURKUAZ RENKLER, ÖZEL DEKORASYON

Ýç mekan tasarýmýnda aðýrlýklý olarak turkuaz renklerin kullanýldýðý 201 Sunset Deluxe Room yerden tavana kadar uzanan cam paneller sayesinde aydýnlýk ve ferah bir iç alana sahiptir...